Poniedziałek 1.08.2022 r.18.00 1. + Henryk Kyc (w rocz. śm.) i zm. z rodzice Maria i Augustyn 2. + Elżbieta Mierucka (od syna Grzegorza z rodz.)
Wtorek 2.08.2022 r.  18.00 1. + Zdzisław Błoński (od córki Agnieszki z rodz.) 2. + Elżbieta Mierucka (od córki Jolanty z rodz.)
Środa 3.08.2022 r.  18.00 1. + Antoni Przeszło (od dzieci z rodzinami) 2. + Maria, Julian, Anna Ćwikła
Czwartek 4.08.2022 r.18.00 1. + Zofia Podgórczyk i zm. z rodz.   2. + Maria, Józef Ćwikła i zm. z rodz.
Piątek 5.08.2022 r.

 
18.00
1. + Zdzisław Błoński (od brata Kazimierza z rodz.) 2. + Maria, Jan Stanisław Kiełbowicz
Sobota 6.08.2022 r.  17.00
1. – o Boże bł. dla Tobiasza w 37 rocz. urodzin 2. + Helena Źrałko (od siostry Albiny z rodz.)
Niedziela 7.08.2022 r.
8.00  
9.30
11.00  
15.00
+ Władysław Baj i zm. rodzice  
+ Michał, Mirosław Skowronek i zm. rodzice
– za parafię  
+ Józefa, Stanisław, Wiesław, Ryszard, zm. z rodz. Lejów, Szpetnarów, Wiszniewskich