Poniedziałek 1.05.2023 r.18.00 1. + Ryszard Jaworski (zakończenie Mszy św. greg) 2. + Jan Ćwikła (w 8 rocz. śm.) i zm. z rodz.
Wtorek 2.05.2023 r.  18.00
1. + Roman Uchacz (w 20 rocz. śm.) od syna Waldemara z rodz. 2. – o Boże bł. i szczęśliwe zdanie matury dla Magdaleny
Środa 3.05.2023 r. Uroczystość NMP Królowej Polski8.00 + Janina Babijczuk (w 11 rocz. śm.) 9.30 + z róży św. Marty o Boże bł. i za zm. siostry 11.00 – za parafię 15.00 + Anna (od synów z rodzinami)
Czwartek 4.05.2023 r.18.00 1. + Franciszek Brzyski 2. + Julian Skiba
Piątek 5.05.2023 r.

16.00 Ożanna + za dusze w czyśćcu cierpiące od APDCz 18.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące od APDCz
Sobota 6.05.2023 r.  16.00
1. + Józef Baj (w 24 rocz. śm.), zm. rodziców, rodzeństwo, Anna, Antoni, Michał, Maria 2. + Stanisław Kowal (od syna Damiana)
Niedziela 7.05.2023 r.
8.00  
9.30
11.00
15.00

+ Eugeniusz Staroń i zm. rodzice
– Dziękczynna w 32 rocz. ślubu Krzysztofa i Marii z prośbą o Boże bł.
– za parafię i w 78 rocz. Bitwy pod Kuryłówką
+ Maria, Julian Skiba